Huizhou city hengsheng industrial co., LTD
Contact: Mr.Deng;Mr.Lin;Mr.Liu
Tel: 0752-3862138
Fax: 0752-3858388
Mail: hs@hangsing.cn
Address: guangdong province huizhou ZhongKai drain Lin town global group in the zone

延续认定“恒升”为惠州市知名商标

  

延续认定“恒升”为惠州市知名商标

* 来源 : 恒升实业 * 作者 : 恒升实业 * 发表时间 : 2012-07-18 * 浏览 : 503
    热烈祝贺,经惠州市知名商标认定委员会评审通过,决定延续认定“恒升”商标为惠州市知名商标(有限期:2012年7月16日至2015年7月16日止)